Galerija Apolon
o nama na�in kupovine galerija specijalna ponuda kontakt knjiga gostiju
po�etak
galerija, Apolon, umjetnost, slike, umjetni�ke slike, prodaja slika, Mersad Berber, Branko Budimir, Mladen Ve�a, Edo Murti�, Ivan Rabuzin, Ivan Lackovi� Croata, �uro Pulitika, Josip Vasilije Jordan, Dragica Cvek Jordan, Morena Brn�i�, Fahrudin �adi�, Zlatko Prica, Smiljan Popovi�, Dimitrije Popovi�, Vasko Lipovac, Branko Bahunek, Milan Dragija, Josip Vani�ta, Fadil Vejzovi�, Ljubo �krnjug, Ivica �i�ko
 
   
 

Nakon projekta Online Aukcija, tvrtka Apolon otvara vrata virtualne galerije umjetni�kih slika kako bi svim ljubiteljima umjetnina pru�ila radost online razgledavanja i kupovanja.
Vi�e ne morate obilaziti razne galerije u potrazi za odre�enom slikom ili omiljenim autorom. Zavaljeni u fotelju, mo�ete izabrati djela jednog ili vi�e autora iz na�e ponude. Mersad Berber, Branko Budimir, Mladen Ve�a, Edo Murti�, Ivan Rabuzin, Ivan Lackovi� Croata, �uro Pulitika, Josip Vasilije Jordan, Dragica Cvek Jordan, Morena Brn�i�, Fahrudin �adi�, Zlatko Prica, Smiljan Popovi�, Dimitrije Popovi�, Branko Bahunek, Josip Vani�ta samo su neki od njih.

U poglavlju na�in kupovine detaljno je opisan na�in i koraci kako da do�ete do Va�e omiljene slike. Nakon �to ste se upoznali sa uvjetima kupovine, "pro�etajte" do galerije i izaberite svojeg omiljenog autora.

Galerija Apolon je slu�beni i ovla�teni distributer djela Mersada Berbera. To je ujedno i logi�an rezultat na�eg dugogodi�njeg i marljivog zalaganja, iz kojeg proizlazi profesionalnost usluge prema klijentima, ali i kvalitetna suradnja sa na�im renomiranim slikarima.

Iskusniji Internauti �e vjerojatno ovaj uvod, kao i na�in kupovine presko�iti i odmah krenuti u posjet galeriji.

Novost u na�em online poslovanju je specijalna ponuda, gdje mo�ete prona�i slike renomiranih autora po najpovoljnijoj cijeni.

I naravno, jedino kod nas mo�ete kupljenu sliku nakon nekog vremena (po �elji) zamijeniti sa drugom slikom (istih ili pribli�nih dimenzija) istog autora.

GALERIJA APOLON NE BAVI SE PROCIJENOM SLIKA JER ZA TO NIJE OVLA�TENA.
GALERIJA APOLON NE OTKUPLJUJE SLIKE OD PRIVATNIH OSOBA VE� ISKLJU�IVO OD UMJETNIKA.

U�ivajte u pogodnostima online kupovine i na�e ponude!

 
 
  � 2003. | Galerija Apolon | Sva prava pridr�ana Web dizajn i izrada Web stranica: SHIMODA