Galerija Apolon
about us how to buy gallery special offer contacts guestbook
poèetak
galerija, Apolon, umjetnost, slike, umjetnièke slike, prodaja slika, Mersad Berber, Branko Budimir, Mladen Veža, Edo Murtiæ, Ivan Rabuzin, Ivan Lackoviæ Croata, Ðuro Pulitika, Josip Vasilije Jordan, Dragica Cvek Jordan, Morena Brnèiæ, Fahrudin Šadiæ, Zlatko Prica, Smiljan Popoviæ, Dimitrije Popoviæ, Vasko Lipovac, Branko Bahunek, Milan Dragija, Josip Vaništa, Fadil Vejzoviæ, Ljubo Škrnjug, Ivica Šiško
 
   
 

Average score given by the visitors to this site : 9.3/10
Show only the messages containing the following words :

Messages : 41 to 46
Page : 5
Number of messages : 46
1-2-3-4-5
next >>
       
on 23/03/2006
Score : 10/10

S obzirom na utilitarnost i razvoj interneta,možemo taj medij nazvati jedan od najdirektnijih, jer nezaobilazno ulazi u našu svakodnevicu. Smatram da je upravo na internetu galerija Apolon potvrdila svoju aktualnost, prisutnost i djelovanje na podru?ju hrvatske,ali i šire. Galerija nudi ve?i izbor odabranih autora, od kojih je nekolicina svjetski priznatih umjetnika.
Drago mi je da je meni, kao mladoj slikarici data prilika da sudjelujem svojim radovima na aukcijama i na internet stranici galerije Apolon. Galerije koja o?ito daje priliku mla?oj generaciji te na neki na?in sudjeluje u rastu (stvaranju) mal?e populacije umjetnika, ali i kupaca, upravo prilaze?i ovim suvremenim medijem.
Gospodin Varga i ja sura?ujemo od 2002 g. a predstavio je moja djela široj publici hrvatske putem raznih medija. Sada, s internet stranicama i na engleskom jeziku moja djela, kao i radovi drugih umjetnika odlaze u svijet. Smatram da je to dobar na?in da se dio hrvatske umjetnosti predstavi u tako željenom i ?esto spominjanom inozemstvu.
Iskreno se nadam da ?u nastaviti sura?ivati s galerijom Apolon, koja ostvaruje kvalitetne kontakte s publikom i prezentira, dakle vjeruje u moj rad.
Stranice galerije Apolon su dizajnirane s osje?ajem i naglaskom na funkcionalnost, nenametljive, ali s karakterom.

M. Brn?i?
 
on 16/03/2006
Score : 10/10

Odli?an Site!
?est posjetitelj ?e primjetiti da se slike frekventno ažuriraju, što ide u prilog vlasniku stranica. Ponuda je uvijek aktualna, a Web ugodan za oko.
Samo tako!
 
1-2-3-4-5
next >>
Messages : 41 to 46
Page : 5
Number of messages : 46
 
 
  © 2003. | Apolon Gallery | All Rights Reserved Produced by SHIMODA